Samfunnsikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde åpnet Nasjonal sikkerhetsmåned


Samfunnsikkerhetsministeren understreket hvor viktig det er at samfunnet kan motstå digitale angrep.

Vi markerte starten på Nasjonal sikkerhetsmåned med en konferanse hos Kripos den 27. september. Den høytidelige åpningen ble gjort av samfunnsikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

 

 

Samfunnsikkerhetsministeren bedyrer at formålet med kampanjen er å få norske virksomheter til å gjennomføre opplæring av ansatte. Hun påpeker at dette styrker hele samfunnets evne til å motstå digitale angrep, og trekker frem at det er bedre å gjøre tiltak i forkant enn i etterkant.

– Det å forebygge er mye, mye bedre enn å håndtere en hendelse, eller ikke minst det å gjenopprette etter at man har blitt angrepet.

Tybring-Gjedde påpeker også at tillitt til digitale tjenester er nødvendig for å få den utviklingen vi ønsker i samfunnet. Dette er et av temaene som diskuteres i rapporten Nordmenn og digital sikkerhetskultur 2019.