Samarbeidsavtale mellom NorSIS og FinansCERT


Et viktig bidrag til en felles innsats for å styrke tillit og bruk av digitale tjenester.

Samarbeidet med FinansCERT er et viktig bidrag til en felles innsats for å styrke tillit og bruk av digitale tjenester.

Norsk senter for informasjonssikring ( NorSIS ) har inngått en samarbeidsavtale med FinansCERT, som er en dedikert sektor-CSIRT for finansnæringen i Norge, i regi av Finans Norge.

Samarbeidet omfatter informasjonsdeling mellom partene for å øke og styrke evnen til å håndtere cyberhendelser spesielt innen finansnæringen i fellesskap, samt øke den generelle  bevisstgjøringen om cybertrusler overfor næringslivet og øvrig befolkning i Norge.

– Vi i FinansCERT er glade for at vi nå har et formelt samarbeid med NorSIS om å jobbe sammen mot vårt felles mål – at det skal være trygt å bruke digitale tjenester i Norge. Jeg mener at vi begge vil få mer effekt ut av våre komplementære styrker og aktiviteter ved å samarbeide, sier daglig leder Morten Tandle i FinansCERT.

– NorSIS mener det er svært viktig å dele kunnskap og samarbeide tett med ulike sektorer. Derfor er samarbeidet med FinansCERT et viktig bidrag til en felles innsats for å styrke tillit og bruk av digitale tjenester fremover, sier direktør Roger Johnsen i NorSIS.

FinansCERT bistår norske banker og livselskaper med å håndtere cyberhendelser. Les mer om FinansCERT her.

 

 

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.