RIP Trolling


Trolling har vært et vanlig problem i sosiale medier. Nå hetses også døde personer.

Trolling er et fenomen som forekommer på forskjellige debattfora på Internett, hvor en person skriver innlegg laget for å provosere folk og fremkalle en hissig diskusjon. Et av trollets primære formål med innleggene er ikke å argumentere for en påstand, men å få folk til å hisse seg opp og “bite på kroken”.

Den siste tiden har det vært stor økning av dette fenomenet som har rammet avdøde personer. Dette fenomenet har fått navnet RIP trolling. “Trollene” legger ut støtende innhold på minneprofiler til døde personer nettopp for å skape ubehag og sinne. Dette kan være alt fra støtende bilder til støtende tekst.

NorSIS anbefaler: 

Hvis dette skjer må det ikke svares på meldingene. Det er nettopp det som er “trollets” ønske. Det anbefales at det som er lagt ut dokumenteres, f.eks. ved et sceenshot av innlegget. Deretter må profilen som har lagt dette ut rapporteres til nettstedet, f.eks. Facebook. Når dette er gjort bør du slette innlegget. Målsetningen til Trollene er å skape sinne og reaksjoner på innleggene. Derfor er det viktig å ikke svare på disse innleggene.

 

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.