Retten til personvern


Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger.

Dette prinsippet er blant annet forankret i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 8, hvor det heter:

“Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.”

EU Parlamentet traff vedtak om ny Personvernforordning den 12.mars 2014. Den skal etter planen implementeres likt i alle EU-land i løpet av våren 2015. Ministerrådet har hatt stort fokus på geografisk virkeområde og overføring av opplysninger til tredjeland.

De fire hovedpilarene som den nye personvernforordningen bygger på er:

  • One continent – one law – effective sanctions
  • Non-Europeans must respect European law
  • The right to be forgotten/erasure
  • One-stop shop

Sentrale endringer er blant annet flere personvernombud og etableringen av European Data Protection Seal. Det vil også bli ”frihet under ansvar”, men vesentlig større bøter. Det forventes at den nye personvernforordningen vil bli implementert i Norge våren 2015.

 

Les mer om Datatilsynets personvernprinsipper

Leder av Personvernnemda, Eva Jarbekk avsluttet konferansen Sikkert NOK i går med foredrag om ny personvernforordning. Se hennes foredrag her

 

NorSIS anbefaler:

– Sett deg inn i lovverket om personvern og sjekk hvorvidt du bør ha en personvernerklæring på din nettside. Datatilsynets eksempel

– Test nettsiden din, hvor lett er det å finne personvernerklæringen? La gjerne en som ikke er kjent med siden foreta testen.

– Ta testen SIKKER ID – for å sikre at du lagrer og behandler personopplysninger på en tilfredsstillende måte, slik at ikke personopplysninger kommer på avveier.

 

Kilder: Datatilsynet & Eva Jarbekk, Partner Føyen advokatfirma DA.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.