Reklame på Facebook


Du kan nå bli en del av annonsene.

Facebook og Google har nå ganske llike måter man kan reklamere på. Dersom du liker en tjeneste eller en side vil dine venner på Facebook se at du har likt tjenesten. Facebook poengterer at det er opp til hver enkelt hvor utstrakt man blir brukt som reklame for ulike sider eller tjenester.

Det er mulig å bidra selv til å bestemme hvordan man blir brukt i reklameøyemed, med å la være å like sider eller å krysse av for valget «Ingen» i innstillingene til Annonser på Facebook.

NorSIS anbefaler

  • Følg med på betingelsene til de sosiale mediene du bruker.
  • Gå gjennom personverninnstillingene og andre innstillinger jevnlig og vurder om disse bør justeres.

Les mer

IT avisen

Facebook

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.