Hva er folk redde for på nett?


Nordmenn frykter mye på nett, men frykter de alt?

I NRKs program Debatten den 23.mars kunne vi følge med på diskusjoner omkring det nasjonale beredskapsarbeidet. I en sekvens ble det diskuterte hva nordmenn frykter på nett. Politiets innbyggerundersøkelse sier noe om dette, og det gjør også Direktoratet for sikkerhet og beredskap sin rapport “Befolkningsundersøkelse om risikopersepsjon og beredskap i Norge”.

NorSIS kartla også risikopersepsjonen for digitale trusler i befolkningen i 2016. Noen av våre funn:

  • Befolkningen har generelt god tillit til at myndighetene forvalter informasjon om den enkelte på en sikker måte. 65,4% mener dette, mens 28% mener at de ikke forvalter informasjonen på en sikker måte
  • Tilliten til at politiet vil hjelpe den enkelte dersom de blir utsatt for datakriminalitet er lav. 45,8% har tillit til politiet, mens 36,5% ikke har tillit. 17,6% vet ikke
  • Folk flest er ikke så veldig bekymret for at de skal bli utsatt for manipulasjon (36,2%) eller nettmobbing (17,2%)
  • Truslene befolkingen er mest redde for er å få virus på datamaskinen (56,5%), ID-tyveri (53,9%) og at bank- og kredittkort skal bli misbrukt på nett (51,3%)
  • Befolkingen opplever også at noen av de daglige gjøremålene på nett er risikofylt. 85% mener det er risikofylt å dele passordet med andre, 63,1% mener at det er risikofylt å ikke ta sikkerhetskopi og 61,2% mener at det er risikofylt å bruke det samme passordet på flere nettsteder. Dette er i tråd med våre råd om nettvett
  • De oppfatter imidlertid andre aktiviteter som ganske trygge. Kun 10% er bekymret for å bruke nettbank. 30,4% mener det er risikofylt å bruke sosiale medier
  • 61,1% har tillit til at de selv kan vurdere hva som er trygt å gjøre på nett
  • Frykt for digitale trusler øker etterhvert som en blir eldre.

Vi har oppsummert våre funn om risikopersepsjon i denne rapporten:

Risk Perception

Du kan også lese hele vår rapport om sikkerhetskultur her:

The Norwegian Cybersecurity culture (web)