Ny rapport fra NSM «Helhetlig IKT-risikobilde 2016»


Under åpningen av Nasjonal sikkerhetsmåned presenterte NSM-direktør Kjetil Nilsen hovedtrekkene fra Nasjonal sikkerhetsmyndighets nyeste rapport.

Rapporten «Helhetlig IKT-risikobilde 2016» er skrevet på oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartement, og er en årlig rapport som har til hensikt å øke bevisstheten om IKT-sikkerhet. Målgruppen er ledere i offentlige og private virksomheter i alle sektorer. Første del av rapporten beskriver risikobildet, hvilke trusler og sårbarheter vi må beskytte verdiene våre mot. Andre del av rapporten beskriver de viktigste tiltakene som virksomhetene bør gjennomføre, der det er trukket frem spesielt to:”

  • Sikkerhet bør være en del av virksomhetens strategi og løpende styring. Mangel på styring gjør ofte sikkerhetsarbeidet fragmentert og ufullstendig. Dette kan føre til at sikringstiltakene ikke settes inn der risikoen er størst.
  • Virksomheter bør innføre IKT-grunnsikring for å redusere et bredt spekter av sårbarheter. En slik IKT-grunnsikring bør baseres på en helhetlig og langsiktig forvaltning av IKT-systemer. For å oppnå sikre systemer må selve IKT-plattformen være robust. Det må være gode rutiner for vedlikehold og drift, og det må være gode rutiner for å håndtere uønskede hendelser og gjenopprette funksjoner.”

Rapporten kan lastes ned fra NSM sine sider:

https://www.nsm.stat.no/aktuelt/nsm-legger-frem-helhetlig-ikt-risikobilde-2016/

 

 

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.