Privacy Shield vedtatt


Godt mottatt av næringslivet, men noen personvernorganisasjoner er kritiske.

Forrige uke ble avtalen Privacy Shield vedtatt. Denne avtalen er arvtageren til Safe Harbour-avtalen, og skal sikre rettighetene og personvernet til europeiske borgere ved overføring av data til USA.

Jubel og kritikk

Næringslivet har vært mest positive til avtalen, som de mener gir mindre usikkerhet for virksomheter, og gjør personvern enklere og tryggere. Blant annet har handelsorganisasjonen Digital Europe gratulert Europakommisjonen med arbeidet, som de mener vil gjenopprette tillitten mellom EU og USA, gjøre det enklere for virksomheter å fatte riktige beslutninger i personvernsaker, og føre til økonomisk vekst.

Men ikke alle er helt fornøyd. Spesielt har foreningen European Digital Rights (EDRi), og den britiske personvernorganisasjonen Privacy International kritisert avtalen. Privacy International anklager Privacy Shield for å ha de samme problemene som Safe Harbour. Spesielt peker de på at de juridiske spesifikasjonene er for vage, og derfor vanskelig kan anvendes i praksis for å løse juridiske tvister. Administrerende direktør for EDRi, Joe McNamee, har uttalt at Privacy Shield ikke er til noen hjelp, og at vi må vente til EU-domstolen finner også denne avtalen ulovlig.

Les mer

Europakommisjonens pressemelding
Datatilsynet
Digi.no
Digital Europe
Privacy International
EDRi