Privacy Shield erstatter Safe Harbour


EU og USA har kommet til enighet om et nytt rammeverk for overføring av data: Privacy Shield.

I går publiserte EU-kommisjonen en pressemelding, der det kunngjøres at partene har kommet til en enighet, og at den nye avtalen som skal erstatte Safe Harbour blir hetende EU-US Privacy Shield.

Den nye avtalen skal mye bedre etterkomme kravene som ble fremsatt av EU-domstolen den 6. oktober, bl.a. ved å innstramme amerikanske myndigheters tilgang til europeisk persondata. Denne tilgangen skal bli underlagt klare betingelser, og det skal være klare begrensninger og nøye tilsyn med bruken av den.

I tillegg blir det mulig for europeere som har henvendelser og klager å rette disse til en dedikert ombudsperson, amerikanske virksomheter får tidsfrister for å respondere på klager, og det vil bli ført strengere tilsyn.

EU-kommisær Vĕra Jourová sier: “For første gang noensinne har USA gitt EU en bindende forsikring om at offentlige myndigheters tilgang vil være underlagt begrensninger, beskyttelsestiltak, og tilsynsmekanismer.”

De tre hovedpunktene i avtalen er:

  • Sterke forpliktelser for amerikanske virksomheter som håndterer europeiske personopplysninger.
  • Krav til beskyttelsestiltak og åpenhet rundt amerikanske myndigheters tilgang til europeiske personopplysninger.
  • Mer effektiv beskyttelse av de digitale rettighetene til europeiske borgere i USA, med flere muligheter for oppreisning.

Les mer

EU-kommisjonens pressemelding: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-216_en.htm

Datatilsynets omtale av Privacy Shield: http://www.datatilsynet.no/Nyheter/2016/Enighet-mellom-EU-og-USA-om-nytt-rammeverk-for-hvordan-personopplysninger-kan-overfores-/

Nyhetssak om Privacy Shield på Digi.no: http://www.digi.no/juss_og_samfunn/2016/02/03/safe-harbour-erstattes-av-privacy-shield

Nyhetssak av Bloomberg Business om Privacy Shield: http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-01/eu-u-s-data-transfer-pact-proves-elusive-as-deadline-looms

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.