Post og teletilsynet endrer navn


Post- og teletilsynet (PT) kunngjorde i dag at det skal skifte navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Det nye navnet gjelder fra nyttår. Bakgrunnen for navnendringen er endringer i tilsynets oppgaver og vektingen av myndighetsutøvelsen.

Les mer

 

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.