Politiets trusselvurdering: Sannsynlig med mer faktura- og direktørsvindel det neste året


Politiet vurderer det som meget sannsynlig at kriminelle aktører vil øke sin aktivitet med faktura- og direktørsvindel rettet mot norske virksomheter det neste året.

«Dette ses i sammenheng med potensialet for høy profitt, lav oppdagelsesrisiko og en økning de siste årene. Større virksomheter er mer utsatt for målrettede bedragerier, mens mindre virksomheter oftere er utsatt for massebedrageri», konkluderer de med i sin ferske rapport «Politiets Trusselvurdering 2021».

Den økte bruken av hjemmekontor har gjort virksomhetene særlige utsatte for disse bedrageriformene, konkluderes det med i rapporten. Nordic Financial Cert så en økning i faktura- og direktørbedragerier i fjor. Flere av fakturabedrageriene er knyttet til blant annet smitteforebygging.

Har rammet 13 prosent av norske virksomheter

Det økonomiske tapet som følge av fakturabedrageri økte fra 8,7 millioner kroner i 2018 til rundt 138,5 millioner kroner i 2019. Hele 13 prosent av norske virksomheter oppga det samme året at de hadde blitt utsatt for direktørbedrageri i løpet av det siste året.

  • Ved fakturabedrageri blir mottakeren av en faktura lurt til å betale for en vare eller tjeneste de ikke har bestilt, eller at de kriminelle endrer mottakers kontonummer på en reell faktura ved å sende en epost med «oppdatert betalingsinformasjon.
  • Direktørbedrageri skjer ved at de kriminelle utgir seg for å være en leder og henvender seg gjerne til en økonomimedarbeider for å få overført en større sum penger til utlandet.

Les: Slik sikrer du din bedrift mot økonomisk svindel

Løsepengevirus: Den største nåværende trusselen på datakriminalitetsfeltet

Politiet advarer også næringslivet mot løsepengevirus, som de vurderer som meget sannsynlig at vil ramme norske virksomheter det neste året. De mener at viruset, som krypterer innhold på virksomhetens IT-system og krever løsepenger for å gi deg tilgang til egne data, er den største nåværende trusselen på datakriminalitetsfeltet.

De har informasjon om at kun en enkelt kriminell aktør alene har gjennomført over 30 vellykkede datainnbrudd mot norske bedrifter det siste året.

Les også: Slik sikrer du deg mot løsepengevirus

Tips for å unngå direktør- og fakturasvindel:

  • Les eposter der det anmodes om overføring av penger to ganger.
  • Ledelsen bør informere sine økonomimedarbeidere på forhånd hvis de vet at det kan være aktuelt med raske pengeoverføringer i tiden som kommer.
  • Hvis du som økonomimedarbeider mottar epost fra sjefen om å overføre penger, kontakt sjefen på telefon eller SMS for å få en bekreftelse på at overføringen er reell.
  • Dersom det står et telefonnummer i eposten eller du får en SMS-forespørsel om overføring – ikke bruk disse numrene. Der treffer du sannsynligvis svindleren i den andre enden!
  • Dersom transaksjonen gjennomføres, må du ringe banken med en gang for å varsle om hendelsen. Anmeld også saken til politiet.
  • Sjekk alltid med leverandøren som har byttet kontonummer på en faktura om dette virkelig stemmer. Dette bør gjøres på telefonen, ikke på epost.