Politiets Nasjonale cyberkrimsenter (NC3) er åpnet


Fredag 25. januar ble NC3 høytidelig åpnet av justis og beredskapsminister Tor Mikkel Vara. Senteret skal både bygge opp kunnskap og være et ressurssenter for bekjempelse av kriminalitet og trusler på nett. NorSIS sitter i referansegruppa for senteret og var tilstede ved åpningen.

– Vi er svært glade for at Cyberkrimsenteret nå er på plass, sier administrerende direktør i NorSIS, Peggy Sanbekken Heie. Det har lenge vært et behov for styrking av både kompetanse på og etterforskning av nettkriminalitet i politiet. Vi ser nå frem til et nært og godt samarbeid med dette senteret fremover, avslutter hun.

Senteret skal vokse til 200 medarbeidere

NC3 er organisert som en avdeling under Kripos og er delt inn i fire seksjoner. Seksjon for elektroniske spor, Seksjon for internettrelatert etterforskningsstøtte, Seksjon for bekjempelse av internettrelaterte overgrep og Seksjon for datakriminalitet.

Ved åpningen er har senteret 80 ansatte, men dette skal økes til 200 i løpet av de neste tre årene. De ansatte er en blanding av politi og sivile med en rekke ulike bakgrunner. Det er nødvendig for å kunne utføre mangfoldet av oppgaver senteret har.

Samtidig ble det understreket under åpningen at senteret også skal bidra til å øke ressurser og kunnskap om nettkriminalitet også utenfor Kripos. En av de viktigste oppgavene er å bidra til å løfte kompetansen om nettkriminalitet i politidistriktene.