Politiet ønsker opplysninger om direktørsvindel (CEO-fraud)


I forbindelse med etterforskning av flere større saker på direktørsvindel ønsker Oslo politidistrikt informasjon.

I forbindelse med etterforskning av flere større saker på CEO-fraud (direktørsvindel) ønsker Oslo politidistrikt å kartlegge omfanget av denne problematikken. Resultatene av denne kartleggingen skal brukes i etterforskningen og benyttes til å lage en samlerapport.

Har din bedrift blitt utsatt for CEO-fraud eller har din bedrift blitt utsatt for forsøk på CEO-fraud i tidsrommet fra 1.1.2016 og frem til dagens dato?

Hvis så er tilfelle og dere sitter med informasjon, setter Politiet stor pris på om dere fyller ut et Excel-skjema så godt som mulig. Har dere ikke informasjon om alle disse punktene er det allikevel svært interessant for politiet om dere fyller ut den delen av informasjon dere har. Excel skjemaet sendes til næringslivskontakten ved Oslo politidistrikt christina.rooth@politiet.no, gjerne så snart som mulig. Skjema

MERK: Innsendt skjema er IKKE å anse som en anmeldelse, men politiet kan komme til å kontakte virksomheten på bakgrunn av den informasjonen dere sender.