Politiet har lansert egen tipstjeneste for datakriminalitet


Politiet har opprettet en egen tipsfunksjon på sine nettsider hvor du kan melde fra om ulike former for datakriminalitet. Håpet er at informasjon fra publikum skal hjelpe dem i kampen mot den grenseoverskridende kriminaliteten.

– De kriminelle aktørene opererer ofte fra utlandet noe som gjør det utfordrende for politiet å sammenstille et gjeldende situasjonsbilde. For å øke kunnskapsgrunnlaget vårt trenger politiet bistand fra publikum for å kunne iverksette relevante tiltak som innenfor forebygging, avverging og etterforsking, sier fra leder for seksjon for inntak ved Nasjonalt cyberkrimsenter (NC3) ved Kripos, Øystein Andreassen.

Her kan du tipse politiet om datakriminalitet

Tipsfunksjonen gir også mulighet til å rapportere om bedragerier som er utført ved hjelp datateknologi som for eksempel direktørsvindel, fakturabedragerier og kryptovalutabedragerier. Nasjonalt cyberkrimsenter har ifølge Andreassen et godt samarbeid med Økokrim i slike tilfeller.

Forhold som politiet ønsker informasjon om kan være informasjon de har kommet over på internett som for eksempel:

  • Nettsider hvor det kjøpes/selges påloggingsdetaljer
  • Nettsider hvor det kjøpes/selges informasjon stjålet i ulike datainnbrudd
  • Nettsider hvor det kjøpes/selges skadevare
  • Nettsider hvor gjerningspersoner offentliggjør vellykkede kompromitteringer (shaming-sider)
  • Ulike former for bedragerier
  • Andre forhold relatert til datakriminalitet

Tips er ikke det samme som anmeldelse

– Det å inngi tips til politiet er ikke det samme som en anmeldelse. Dersom man er utsatt for kriminalitet bør dette anmeldes til lokalt politi, sier leder for seksjon for inntak ved Nasjonalt cyberkrimsenter, Øystein Andreassen.