Start planleggingen av Nasjonal Sikkerhetsmåned


Nasjonal Sikkerhetsmåned er en årlig kampanje for økt kunnskap om informasjonssikkerhet og vi anbefaler alle bedrifter å gjennomføre opplæring av de ansatte i oktober. Norske virksomheter har en unik mulighet under Nasjonal Sikkerhetsmåned til å benytte seg av de mange aktivitetene og tilbudene som vi og våre samarbeidspartnere legger til rette for. Det er viktig å sørge for opplæring av de ansatte slik at de skal kunne vite hva som er viktige sikkerhetstiltak og kunne bidra til god sikkerhet i virksomheten.

Start planleggingen nå

Opplæringspakken fra NorSIS i forbindelse med Nasjonal Sikkerhetsmåned er utarbeidet i samarbeid med våre partnere. Målgruppen for opplæringspakken er i hovedsak små-og mellomstore virksomheter, gjerne virksomheter som er for små til å ha en egen IT-avdeling. Små bedrifter har for mange kriminelle de siste årene blitt mer attraktive mål enn de store konsernene. Likevel er det mange av disse små bedriftene som ikke ser på seg selv som spesielt utsatt. Dette er grunnen til at opplæringspakken er gratis for virksomheter med inntil 20 ansatte, mens de større må betale litt mer. De store virksomhetene bidrar dermed til at også ansatte i små bedrifter får opplæring i informasjonssikkerhet.

Vi anbefaler å starte planleggingen av Nasjonal Sikkerhetsmåned nå, begynn gjerne planleggingen på sikkert.no.

Tema Nasjonal Sikkerhetsmåned

Det er fire uker i oktober og vi definerer et tema per uke. Temaene dekker områder som vi mener det er viktig å sette fokus på i år. Dette baserer vi på innspill fra samarbeidspartnere og de trusler og trender vi ser ut i fra eksterne rapporter både nasjonalt og internasjonalt:

Uke 1: Sammen står vi sterkere

Uke 2: Dine personopplysninger er gull verdt

Uke 3: Vær smartere enn tingene dine

Uke 4: Fremtiden er sikker

Les mer om årets tema her.

Opplæringspakken 2017

Innholdet i Opplæringspakken 2017 vil være basert på de fire temaene, slik at de ansatte kan følge en råd tråd gjennom hele oktober. Opplæringspakken er digital og består av:

  • 8 e-læringsmoduler fra leverandøren Junglemap
  • 1 presentasjon som dekker alle fire tema. Denne kan presenteres av leder eller sikkerhetsansvarlig for de ansatte.
  • Plakater tilpasset hvert tema til å henge opp i fellesarealer
  • Brosjyrer som kan deles ut til de ansatte
  • Filmsnutter

I tillegg kan det komme mer materiell fra våre samarbeidspartnere som også vil bli inkludert i pakken.

Vårsalg på sikkerhetspåminnelser

Vi har ryddet i nettbutikken og har lansert vårsalg på et utvalg produkter!