Personverndagen 2015


Teknologirådet og Datatilsynet markerer i år for tredje gang den internasjonale personverndagen 28. januar.

Målet med Personverndagen er å kartlegge viktige trender og å skape debatt om personvernspørsmål. I fjor var Snowden-saken, med avsløringene av amerikanske NSAs storstilte innsamling av digital informasjon ett av hovedtemaene. I år rettes fokus på livet etter Snowden-avsløringene, og hvilken innflytelse saken har hatt på personvernets stilling i året som har gått.

Blant annet ved å undersøke folks holdninger til barns rett til privatliv. Hvor går grensene for hva foreldre kan gjøre for å følge med på hva barna driver med? Barns personvern utfordres også i skolen. I årene fremover vil klasserommene fylles med nye digitale verktøy som samler inn store mengder data om elevene. Derfor er det et behov for å se på hvilke konsekvenser det kan få for elevene på kort og lang sikt at de vurderes ut i fra alle disse dataene.

Mens Snowden-saken dreide seg mest om opplysninger om hva vi foretar oss på nett, handler «tingenes internett» om de små, nesten usynlige dingsene som, uten at vi tenker over det, samler inn store mengder informasjon om hvordan vi lever livene våre i den fysiske verden. Det kan gi oss en enklere hverdag, et tryggere hjem og et mer velfungerende samfunn, men kan også utfordre personvernet.

I forbindelse med markeringen av personverndagen fikk Teknologirådet og Datatilsynet i desember 2014 utført en spørreundersøkelse om personvern. TNS Gallup gjennomførte undersøkelsen via sitt nettpanel. Den ble besvart av 1091 innbyggere fra 15 år og oppover.

Les rapporten her

Kilde: Datatilsynet og Teknologirådet.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.