Personvernbloggen


Datatilsynet blogger om personvern. Denne gangen handler det om en undersøkelse om hva folk ser som de største truslene mot personvernet.

Undersøkelsen er fra 2013 og viser at identitetstyveri er det flest er redd for. på andre plass kommer hacking eller tyveri av personopplysninger. Undersøkelsen viser også at folk stort sett er lite bekymret for overvåkning av politi eller etterretning.

Kvinner bekymret for bildepublisering med rette
En annen interessant observasjon som direkte kan sammenlignes med tall vi ser i Slettemg.no er at kvinner er mer bekymret for uønsket bildepublisering. I slettmeg.no var det 62,8 prosent kvinner som kontaktet tjenesten, og en stor andel av disse meldte om uønsked bildepublisering.

Les bloggen i sin helhet her

 

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.