Personvern ved kjøp av bil


Datatilsynet skrev sent i mai en artikkel om at moderne biler lagrer og behandler store mengder opplysninger. Noen av dem er personopplysninger og at det er svært viktig at bilkjøpere er kjent med, og godtar en slik innsamling.

Datatilsynet skriver at bilprodusentene ønsker å bruke de lagrede opplysningene for å kunne lage enda bedre og sikrere biler, mens verkstedene ønsker å bruke dem for å kunne reparere bilen på en sikker og effektiv måte. For å hjelpe bilkjøperne til å få bedre informasjon om og oversikt over hvilke opplysninger deres nye bil vil samle inn, har Norges Bilbransjeforbund nå utformet et eget standardskjema som både forhandleren og bilkjøperen går gjennom og underskriver på. Skjemaet er utarbeidet i samarbeid med Datatilsynet, og fungerer som en bransjenorm.

Viktig med informasjon

– Dagens biler samler inn og behandler masse informasjon. Dataene brukes til å lage enda bedre biler og gjør reparasjoner enklere. Men det er viktig at bileiere er kjent med datainnsamlingen og kan ta et klart standpunkt til denne innsamlingen. Betryggende ivaretakelse av kundenes personvern er viktig for våre medlemsbedrifter, sier advokat i Norges Bilbransjeforbund Anna Elisabeth Nordbø til Datatilsynet.

Bør legges ved alle salgskontrakter

Nordbø sier de har hatt et meget godt samarbeid med Datatilsynet under utviklingen av denne bransjenormen. Denne bør signeres og legges ved enhver salgskontrakt. På denne måten gis bileieren informasjon i og kunnskap om hva bilen samler inn av opplysninger – ikke minst personopplysninger –og kan vurdere om de ønsker dette eller ikke.

Vi i NorSIS ser positivt på dette arbeidet som er gjort. I skjemaet kommer det frem hvilke data som samles inn fra bilen og hvordan disse behandles. Prinsippene om behandling av personopplysninger gir klarhet i forholdet mellom forhandleren og tredjeparter. Forhandleren vil ikke utlevere til tredjeparter eller på annen måte behandle noen av bilens innsamlede personopplysninger på annen måte enn beskrevet ovenfor, med mindre den aktuelle behandlingen er hjemlet i lov” Verkstedet vil også konferere med kunden i hvert enkelt tilfelle om behandling av bilens innsamlede personopplysninger, herunder hvilke personopplysninger som skal utleveres andre. Les hele personvernerklæringen her….

Ved kjøp av bil skal skjemaet gjennomgås og signeres av kunden.