Karoline Hultman Tømte

Karoline er faglig ansvarlig og konstituert leder i NorSIS.

Hun har bred erfaring med å lede prosjekter, prosesser og fagområder innen digital kompetanse, personvern og digital sikkerhet i privat og offentlig sektor.

Karoline mener at informasjon og kunnskap gjør oss bedre rustet til å ta kloke valg for oss selv og andre, og er særlig opptatt av hvordan vi i fellesskap kan skape en trygg digital hverdag for alle.

Karoline har jobbet med menneskers bruk av internett og teknologi siden 2006, og er utdannet Master i medievitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun har Bachelor i Kultur og kommunikasjon, i tillegg til et mellomfag i fransk fra Universitetet i Bergen og masterstudier i ledelse ved Handelshøyskolen BI.

Hun har i mange år jobbet med temaer som digital kompetanse, personvern og informasjonssikkerhet i Senter for IKT i utdanningen og Utdanningsdirektoratet, og er spesielt opptatt av hvordan mennesker bruker teknologi.

Karoline har god oversikt over utviklingen i praksisfelt, forskning og strategiske satsninger innen digital kompetanse, personvern og informasjonssikkerhet. Hun har skrevet og publisert vitenskapelige artikler og bidrag i lærebøker om temaer knyttet til digital kompetanse og digital dømmekraft, og er en mye brukt foredragsholder.

Kontakt Karoline:

Profilbilde av Karoline Hultman Tømte i NorSIS

Karoline Hultman Tømte