Hvilket passord har du på webkameraet?


Det er publisert en oversikt over webkameraer som ligger åpne for uvedkommende. Flere av disse er norske. Disse kameraene standard brukarnavn og passord, og da er det lett for ivedkommende å finne de og få tilgang til kameraene.

Kameraene viser bilder fra butikker, kiosker og parkeringsplasser. Noen viser også bilder fra norske hjem, f eks fra inngangsparti, hage og fra ulike rom i private hjem.

Mange setter seg ikke inn i bruksanvisningen på utstyr de kjøper og mange tenker heller ikke på muligheten av at uvedkommende kan få tilgang til kameraet fra Internett.

En større endring er nå i prosess på nettet. Det er ikke bare PC-er, mobiltelefoner og nettbrett som kobles sammen på Internett. Hele livet ditt logges og deles via kameraer, treningsklokker og biler som er koplet til Internett. Denne utviklingen vil fortsette å vokse med stort tempo. Analyseselskapet Gartner anslår at innen 2022 vil alle hjem ha over 500 ulike smarte enheter.

Hva skjer når  også biler, fly, kjøleskap, vaskemaskiner, strømstyringsenheter, babyovervåkning, blodtrykksmålere og pacemakere koples til Internett? Vil vi få bedre oversikt over våre liv via våre smarte enheter? Dessverre er det ikke bare vi brukere som kan få ta del i våre liv, hvis vi ikke får sikre løsninger når alle våre smarte «ting» knyttes til et åpent nettverk.

Eiere at alt utstyr som koples på Internett må lære seg og også tenke sikkerhet. Hvem skal ha tilgang til utstyret. Passordet er nøkkelen og da gjelder det å ikke ha et passord som alle kjenner til, som standardpassordet eller ikke noe passord.

Selv om det er enkelt å logge seg inn med et standardpassord på andre sitt utstyr er det straffbart i Norge.  Datatilsynet i Norge har tidligere gitt bøter for slike «datainbrudd». Om du ikke bruker passord er det ikke straffbart for uvedkommende å kople seg til utstyret.

NorSIS anbefaler

Alt utstyr som koples på Internett må sikres med et passord som bare du kjenner og ingen andre.

Følg bruksanvisningen til utstyret for å endre passordet.

Les mer

Hos NRK

 

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.