PARANOIA konferansen 2015


Den 23.april 2015 samles flere av sikkerhetsbransjens fremste eksperter.

Den 23.april 2015 samles flere av sikkerhetsbransjens fremste eksperter.

PARANOIA konferansen 2015 som arrangeres den 23. april på Folketeateret i Oslo vil sette fokus på tema som cyberwar, industrispionasje og etterretningsvirksomhet.

Foredragsholderne vil formidle sine tanker om hvordan sikkerheten i cyber er og hva vi må gjøre for å stå bedre rustet. Større og økende deler av samfunnets infrastruktur er enten digitalt styrt eller automatisert, og vi bruker internett for overføring av stadig mer informasjon.

Blant annet vil det være et foredrag av adm.dir i NorSIS, Roger Johnsen. Han frykter konsekvensene for Norges fremtidige verdiskapning hvis vi ikke får til et effektivt samarbeid for å beskytte oss mot cyberkriminaliteten. Der andre vil ha sentralisert styring, ser Roger Johnsen et bredt samarbeid og norsk dugnadsånd. Mer info her

Morten Irgens skal også holde foredrag. Han var primus motor i opprettelsen av Center for Cyber and Information Security og er styreleder i NorSIS. Han fastslår at forskning og utdanning innen cyber- og informasjonssikkerhet er helt essensielt for å kunne bevare tilliten mellom samfunn og innbyggere i et gjennomdigitalisert land som Norge. Mer info her

For program og påmelding til PARANOIA konferansen, se mer informasjon her.