Over 85% av bedriftene vil ta i bruk biometri innen 2020


De fleste organisasjoner vil ta i bruk autentiseringsløsninger med biometri innen 2020, i følge en undersøkelse utført av IT-nettverket Spiceworks.

Biometri er vanlig på arbeidsplassen

Det profesjonelle IT-nettverket samlet inn svar fra nesten 500 av sine medlemmer i Nord-Amerika og Europa på spørsmål om hvordan de stiller seg til autentisering ved hjelp av biometri.

62% av respondentene bruker det allerede i en eller annen form og 24% kommer til å bruke det i løpet av de neste to årene.  Skanning av fingeravtrykk er mest vanlig (57%), etterfulgt av ansiktsgjenkjenning (14%), håndflate-avtrykk (5%), iris skanner (3%) og stemme-gjenkjenning(2%).

I følge undersøkelsen brukes biometri først og fremst som autentisering på smarttelefoner (46%), mens en del også bruker det til autentisering på laptoper (25%) og nettbrett (22%). Noen organisasjoner (17%) anvender også biometri når de ansatte stemples inn og ut av time-systemet, og 11% anvender biometri på dørlåser til server rom.

Vi stoler ikke på biometriske løsninger alene

Selv om de fleste mener at autentisering ved hjelp av biometri er mer sikkert enn bruk av statiske passord, PIN og personlige sikkerhetsspørsmål, så er det kun 10% som mener at biometri er sikkert nok til å bli brukt som eneste faktor i en autentiseringsløsning. Det vil bety at teknologien i de fleste tilfeller vil bli brukt i sammenheng med fler-faktor autentisering.

Det er også en skepsis blant IT-profesjonelle i forhold til om biometri kommer til å ta over for de tradisjonelle metodene som brukes i dag. 65% mener at det ikke er nok åpenhet rundt sårbarheter som er oppdaget i biometriløsninger og  63% mener at det heller ikke er nok åpenhet knyttet til innsamling av biometriske data fra produsentene.

NorSIS anbefaler:

Følg rådene for sikker pålogging på Nettvett.no. Bruk 2-trinns bekreftelse på de tjenestene der det er mulig: https://nettvett.no/sikker-palogging/

Kilder:

https://community.spiceworks.com/security/articles/2952-data-snapshot-biometrics-in-the-workplace-commonplace-but-are-they-secure

http://www.crossroadstoday.com/story/37701763/spiceworks-study-reveals-nearly-90-percent-of-businesses-will-use-biometric-authentication-technology-by-2020

https://www.infosecurity-magazine.com/news/nearly-90-of-firms-will-use/