Øvelse Digital 2020


Invitasjon til informasjonsmøte for private virksomheter.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) inviterer private virksomheter til et åpent informasjons- og innspillsmøte i forbindelse med oppstart av planleggingen av nasjonal tverrsektoriell Øvelse Digital 2020.

Tid: 20. juni 2019 klokken 10:00 – 12:00.

Sted: DSBs hovedkontor i Tønsberg.

Målgruppe: Private virksomheter med ansvar innen digital sikkerhet og private eiere av kritisk infrastruktur.

Hensikten med møtet er å informere om øvelsen, kartlegge interesse rundt deltakelse fra private virksomheter samt få innspill til konsept og scenario.

Om Øvelse Digital 2020

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har som overordnet myndighet gitt DSB i oppdrag å lede planleggingen av en nasjonal tverrsektoriell digital sikkerhetsøvelse, Øvelse Digital 2020. Initiativet har utgangspunkt i utviklingen innen digital sikkerhet og gjeldene trusselbilde. Øvelsen skal planlegges, gjennomføres og evalueres i tett samarbeid med relevante offentlige og private virksomheter. 

Den overordnede hensikten med Øvelse Digital 2020 er å redusere samfunnets risiko for digitale angrep gjennom å forbedre evnen til å forebygge, avdekke og håndtere digitale hendelser. Øvelsen vil ta opp i seg de overordnede prioriterte områdene i Nasjonal strategi for digital sikkerhet; forebyggende digital sikkerhet, digital sikkerhet i kritiske samfunnsfunksjoner og evne til å avdekke og håndtere digitale angrep. Kompetanseheving vil være et integrert formål i hele øvelsesplanleggingen. Det vil også utarbeides egne ferdige øvingspakker som kan brukes av virksomhetene selv. Selve øvelsen vil ha hovedfokus på håndtering av et komplekst tverrsektoriell digitalt angrep i Norge.

Privat-offentlig samarbeid, sivil-militært samarbeid og internasjonalt samarbeid vil være en del av øvelsen og integreres i planleggingen.

Øvelsesplanleggingen er organisert i et prosjekt som ledes av DSB og som har med representanter fra alle deltakende virksomheter.

Påmelding

Påmelding til informasjonsmøtet gjøres til DSB v/ Elena Olonkin Swahn elena.swahn@dsb.no. Påmeldingen opprettholdes så lenge det er ledige plasser.

Spørsmål knyttet til øvelsen eller møtet rettes til prosjektleder i DSB Mona Chr. Brygard mona.brygard@dsb.no/ 480 00 824.