OUCH! Juli – Sosiale medier


Juli-utgaven av det månedlige nyhetsbrevet er ute.

Sammen med SANS lager NorSIS den norske versjonen av det månedlige nyhetsbrevet OUCH! som fokuserer på god sikkerhetskultur og vaner hos leserne. Denne måneden er det fokusert på sosiale medier og hvordan sikre seg og sine best her.

Det er mange gode fordeler med sosiale medier og vi som brukere tar aktivt i bruk disse, men det fører også med seg noen trusler som vi bør være klar over. Nyhetsbrevet fokuserer mest på personvern og sikkerhet. Blant annet er det viktig å tenke på hva du deler med andre og være bevist på hva andre deler om deg og dine. I tillegg anbefales det i nyhetsbrevet å følge med på personvernsinnstillingene, da disse kan fort endre seg.

Les mer:

Last ned nyhetsbrevet her.

Les mer om OUCH! og tidligere nyhetsbrev hos SANS.