Oracle retter 113 sårbarheter


Oracle kommer i dag, 15. juli, med sin kvartalsvise oppdateringer til en rekke produkter, inkludert Java.

Java får 20 ulike rettelser, den mest kritiske svakheten har en alvorlighetsgrad på 10, på en skala fra 0 til 10. Alle sårbarhetene kan fjernutnyttes av en angriper uten autentisering. Det er med andre ord en veldig viktig oppdatering å få med seg. Oppdateringen gjelder for Java versjon 5.0u65, 6u75, 7u60 og 8u5.

Oracle har også oppklart litt rundt Java til Windows XP. De kommer til fortsette å jobbe med Java til Windows XP, men gir ikke noen garantier. De forventer med andre ord at de versjonene som nå fungerer på Windows XP kommer til å fungere i fremtiden og de kommer til å fortsette med å gi ut sikkerhetsoppdateringer til XP. XP er likevel et utdatert operativsystem som ikke får sikkerhetsoppdateringer fra Microsoft og brukere burde oppdatere til annet operativsystem.

NorSIS anbefaler

  • Java er vanligvis konfigurert til å sjekke etter oppdateringer jevnlig, du kan sjekke dette i kontrollpanelet til Java. Sjekk at du får oppdatert til nyeste Java når den kommer ut.
  • For andre produkter som oppdateres, følg Oracles anbefalinger.

Les mer

Les hele listen over produkter som oppdateres hos oracle.com.

Bloggpost om Java til Windows XP hos blogs.oracle.com.