Opplæringspakken for Nasjonal sikkerhetsmåned 2017


Nasjonal Sikkerhetsmåned er en årlig kampanje for økt kunnskap om informasjonssikkerhet og vi anbefaler alle bedrifter å gjennomføre opplæring av de ansatte i oktober. Norske virksomheter har en unik mulighet under Nasjonal Sikkerhetsmåned til å benytte seg av de mange aktivitetene og tilbudene som vi og våre samarbeidspartnere legger til rette for. Det er viktig å sørge for opplæring av de ansatte slik at de skal kunne vite hva som er viktige sikkerhetstiltak og kunne bidra til god sikkerhet i virksomheten.

Opplæringspakken 2017

Opplæringspakken fra NorSIS i forbindelse med Nasjonal Sikkerhetsmåned er utarbeidet i samarbeid med våre partnere. Målgruppen for opplæringspakken er i hovedsak små-og mellomstore virksomheter, gjerne virksomheter som er for små til å ha en egen IT-avdeling. Små bedrifter har for mange kriminelle de siste årene blitt mer attraktive mål enn de store konsernene. Likevel er det mange av disse små bedriftene som ikke ser på seg selv som spesielt utsatt. Dette er grunnen til at opplæringspakken er gratis for virksomheter med inntil 20 ansatte, mens de større må betale litt mer. De store virksomhetene bidrar dermed til at også ansatte i små bedrifter får opplæring i informasjonssikkerhet. 

Se flere detaljer om innholdet i opplæringspakken her. Siste frist for bestilling er 30. september.

E-læring i opplæringspakken 2017

Nanolæringen som utvikles i tett samarbeid med Junglemap er en viktig del av opplæringspakken som NorSIS tilbyr i forbindelse med sikkerhetsmåneden. Alle leksjonene i årets nanolæring er basert på årets tema og hver leksjon avsluttes med en lenke til en relevant veiledning på nettvett.no. De 2-4 minutter lange leksjonene i nanolæringen er laget for å engasjere og bevisstgjøre de ansatte, ved at innholdet er lett å forstå og relevant for hver enkelt. Hvis man gjerne vil lære mer eller øke forståelsen ytterligere i forhold til hva dette vil si for virksomheten kan man gå videre til veiledningen på nettvett.no. Veiledningene på nettvett.no er tilgjengelige hele året og et fint sted å søke informasjon senere om man trenger det.

Se flere detaljer om innholdet i e-læringen her.

Bruk av opplæringspakken

Gjennom tilbakemeldinger vi har fått fra virksomheter som har bestilt opplæringspakken fra NorSIS tidligere, har vi regnet ut at de sikkerhetsansvarlige i gjennomsnitt får lov til å bruke 1,5 time av de ansattes tid til opplæring i oktober. Dette er viktig for oss å ta i betraktning når vi planlegger hva slags materiell vi skal forberede til sikkerhetsmåneden. 

Vi legger opp til følgende tidsbruk på innholdet i opplæringspakken:

E-læring: 8 moduler av 2-4 minutter hver per ansatt. 2 moduler i uken. E-læringsmodulene vil være knyttet opp mot veiledninger på nettvett.no slik at de ansatte kan finne tilbake til rådene senere.

Presentasjon: Presentasjonen er satt sammen slik at man kan holde korte fellessamlinger hver uke på 15 minutter (1 tema per uke). Eventuelt kan man ha 1 lengre fellessamling i oktober og gå gjennom alt innholdet på ca. 1 time. Presentasjonen kan gjerne holdes av f.eks leder eller sikkerhetsansvarlig. Vi publiserer en Kahoot quiz sammen med opplæringspakken som kan være en engasjerende og lærerik avslutning på presentasjonen.

Resten av innholdet i opplæringspakken som plakater, kort, brosjyrer og filmer (evt. andre sikkerhetspåminnelser om dere bestiller det) er hjelpemidler dere kan bruke til å repetere budskapet til det sitter. Gode tips er å henge opp plakater i fellesarealer og på toalettet, dele ut sikkerhetspåminnelser, kort og brosjyrer på felles samlinger og vise filmer i resepsjonen og på intranettet.

Bestill opplæringspakken og sikkerhetspåminnelser i nettbutikken.

Kontakt oss

Ved spørsmål om Nasjonal Sikkerhetsmåned og opplæringspakken, kontakt oss gjerne på telefon:(+47) 40 00 58 99 (man-fre, 8-16),

eller e-post: post@norsis.no