Opplæringspakken 2017 – opplæring av de ansatte i oktober


Nasjonal Sikkerhetsmåned er en årlig kampanje for økt kunnskap om informasjonssikkerhet og vi anbefaler alle bedrifter å gjennomføre opplæring av de ansatte i oktober.

Salget av Opplæringspakken 2017 er i gang, og det et gis 10% rabatt ved bestilling før 15. mai. Rabatt trekkes fra ved fakturering.

Start planleggingen nå

Opplæringspakken fra NorSIS i forbindelse med Nasjonal Sikkerhetsmåned er utarbeidet i samarbeid med våre partnere. Målgruppen for opplæringspakken er i hovedsak små-og mellomstore virksomheter, gjerne virksomheter som er for små til å ha en egen IT-avdeling. Dette er grunnen til at opplæringspakken er gratis for virksomheter med inntil 20 ansatte, mens de større må betale litt mer. De store virksomhetene bidrar dermed til at også ansatte i små bedrifter får opplæring i informasjonssikkerhet. Vi anbefaler å starte planleggingen av Nasjonal Sikkerhetsmåned nå, begynn gjerne planleggingen på sikkert.no.

Opplæringspakken 2017

Det er fire uker i oktober og vi definerer et tema per uke. Temaene dekker områder som vi mener det er viktig å sette fokus på i år. Dette baserer vi på innspill fra samarbeidspartnere og de trusler og trender vi ser ut i fra eksterne rapporter både nasjonalt og internasjonalt. Mer informasjon om årets tema vil komme på våre sider i begynnelsen av mai.

Innholdet i Opplæringspakken 2017 vil være basert på de fire temaene, slik at de ansatte kan følge en råd tråd gjennom hele oktober. Opplæringspakken består av:

  • 8 e-læringsmoduler fra leverandøren Junglemap
  • 1 presentasjon som dekker alle fire tema. Denne kan presenteres av leder eller sikkerhetsansvarlig for de ansatte.
  • Plakater tilpasset hvert tema til å henge opp i fellesarealer
  • Brosjyrer som kan deles ut til de ansatte
  • Filmsnutter

I tillegg kan det komme mer materiell fra våre samarbeidspartnere som også vil bli inkludert i pakken.

Opplæringspakken kommer i to leveranser. Dere vil motta en henvendelse fra Junglemap fra midten av august, der de ber dere registrere alle e-postadressene som skal motta e-læringen. E-læringen blir så sendt ut direkte til de ansatte i oktober. Det er totalt 8 moduler, 2 moduler per uke som hver tar 2-4 minutter å gjennomføre. Disse modulene bearbeides helt frem mot utsendelse og kan derfor ikke vises frem i forkant.

Resten av opplæringspakken med materiale fra NorSIS blir gjort tilgjengelig på sikkert.no i begynnelsen av september. Dere vil få tilsendt en e-post med lenke til opplæringspakken og innloggingsinformasjon.

Opplæringspakken kan bestilles i vår nettbutikk.

Spørsmål

Har du spørsmål om opplæringspakken eller ønsker mer informasjon ring 4000 5899 eller send e-post til post@norsis.no