Hvordan oppfatter du risiko på nett?


For å ta riktige og sikre valg på nett, må vi oppfatte risikoen korrekt. Gjør vi det?

Med risiko-oppfattelse mener vi avgjørelsen som folk tar om hvorvidt noe representerer en risiko, og hvor stor risikoen eventuelt er. Dette er viktig for alle som bruker internett, for vi blir møtt med sikkerhets-dilemmaer hver gang vi bruker nettet. Trusler kan opptre på mange forskjellige måter, og det er ikke alltid lett for oss å se de komplekse sammenhengene som gjør at vi blir sårbare.

Bør jeg åpne epost-vedlegget? En problemstilling de fleste står overfor hver dag, og som den enkelte klarer å vurdere rett i de fleste tilfellene.

Skal jeg være for eller mot at myndighetene kan overvåke nettet? En problemstilling som er langt vanskeligere å vurdere. Blir jeg mer eller mindre trygg av at slike overvåking finner sted? Hvor riktig er vurderingen av risiko knyttet til aktiviteten på nettet?

I vår studie om informasjonssikkerhetskulturen i Norge har vi sett på risiko-oppfattelse. Mange er bekymret for at de skal bli utsatt for svindel, påvirkning, ID-tyveri og nett-hets. Vi finner flere interessante sammenhenger; De som tror at de kan vurdere hva som er trygt å gjøre på nett, er generelt mindre bekymret for trusler. Derimot er de eldre mer bekymret for nett-trusler enn de yngre.

Les vår del-rapport om risiko-oppfattelse her: https://norsis.no/wp-content/uploads/2017/01/Risk-Perception.pdf

Vi har også laget en infographic som dere kan bruke: