Oppdatert skjema for anmeldelse av datakriminalitet


Anmeldelse av datakriminalitet er viktig for både forebygging og bekjempelse.

Kripos har nå kommet med en ny versjon av veiledningsskjemaet for anmeldelse av datakriminalitet, hvor man nå kan skrive rett inn i veiledningsskjemaet.

Anmeldelse av datakriminalitet er svært viktig for å få dokumentasjon på hvilken type kriminalitet som er utbredt med tanke på forebygging, samt bekjempelse. Kriminaliteten rammer mange forskjellige typer ofre og med ulikt omfang og konsekvens. Det kan være avgjørende for oppklaringen av en sak å kunne se sammenhengen mellom flere hendelser og gjerningspersoner. Kripos anbefaler derfor alle å anmelde både kriminalitet og forsøk på kriminalitet.

En anmeldelse bør inneholde en beskrivelse av hva som har skjedd og når. Selv om det kan være utfordrende å beskrive hva slags datakriminalitet man er utsatt for, er det svært nyttig om anmeldelsen inkluderer nøkkelord som tjenestenekt, ddos, kryptering, utpressing, virus, trojaner og datainnbrudd. Dette gjør det enklere å koble inn de relevante fagmiljøene i etterforskningen.

Hva slags informasjon som er nødvendig for å oppklare datakriminalitet varierer, men svært ofte er logger for aktivitet på nettverk og datamaskiner sentralt. Å ha denne informasjonen tilgjengelig for etterforskningen er derfor svært viktig.

 

Se oppdatert veiledning og mer informasjon på NettVett.no

 

Kilde: KRIPOS