Oppdateringer til Firefox og Thunderbird


Mozilla har sluppet en rekke oppdateringer til Firefox og Thunderbird.

Leverandøren til nettleseren Firefox og e-postleseren Thunderbird har sluppet en rekke oppdateringer som skal tette noen kritiske sårbarheter. Sårbarhetene gjør det mulig for uvedkommende å få tilgang til utdaterte systemer.

NorSIS anbefaler:

Sjekk om du har siste oppdaterte versjonen.

Oppdater i henhold til leverandørens anbefalinger.

Les mer:

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/

http://www.securitytracker.com/id/1032783

http://www.securitytracker.com/id/1032784

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.