Oppdateringer fra Microsoft


Microsoft har offentliggjort sine månedlige sikkerhetsoppdateringer.

Det er totalt 8 oppdateringer, hvor 2 er vurdert som kritiske. Den ene kritiske gjelder Internet Explorer og den andre gjelder Windows Media Player.

NorSIS anbefaler

  • Oppdater programmene snarest.
  • Kjør en sjekk av PC-en og se om det er andre programmer som også må oppdateres. Mange programmer kommer ikke med automatiske rettelser slik som Microsoft gjør. Installer gjerne et verktøy som hjelper deg med dette. Forslag til slike verktøy finner du på NorSIS/verktøy
  • For virksomheter med mange applikasjoner, anbefaler vi at oppdateringene testes først slik at man ser at applikasjonene fortsatt fungerer med nye versjoner.

Les mer