Oppdateringer fra Microsoft


Microsoft har kommet med sine oppdateringer for november.

Det er totalt 12 rettelser, og fire av disse er vurdert som kritiske. En er vurdert som viktig. De kritiske oppdateringene gjelder Internet Explorer, Microsoft Edge og Windows.

NorSIS anbefaler:

Installer oppdateringene så raskt som mulig.

Om du har et testmiljø, test rettelsene før du installerer de i produksjonsmiljøet.

Når du oppdaterer Microsoft programmene, se også etter om det er andre oppdateringer som bør gjennomføres.

Les mer:
https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms15-nov

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.