Oppdateringer for Adobe, Oracle, Apple og Joomla


Denne uken har det blitt sluppet flere oppdateringer. Dette gjelder Adobe, Java, Apple og Joomla.

 

Følgende leverandører har sluppet oppdateringer denne uka, flere med rettelser for kritiske svakheter;

  • Adobe Flash 

Adobe har sluppet oppdatering til Flash som retter flere kritiske svakheter. Det er gjort kjent at en av svakhetene har blitt benyttet i målrettede angrep mot blant andre utenriksdepartement verden over.

Les mer:

Adobe

Blogg Trend Micro

 

  • Oracle retter154 svakheter, inkludert Java

Oracle har gitt ut nye sikkerhetsoppdateringer til flere av deres produkter, inkludert Java. Mange av sikkerhetsoppdateringene gjelder Java, og de fleste av disse gjelder Java benyttet i nettleser.

Les mer:

The Register

Blogg Oracle

 

  • Apple gir ut nye sikkerhetsoppdateringer

Apple har gitt ut sikkerhetsoppdateringer til flere av sine produkter, deriblant iOS 9.1, WatchOS 2.0.1, Safari 9.01, iTunes 12.3.1, MAC EFI, og Apple OS X 11.11.1.

Les mer:

Apple

US-CERT

 

  • Kritiske svakheter i webpubliseringsverktøyet Joomla

Det er oppdaget flere svakheter i Joomla. Svakhetene lar en angriper få administrator-tilgang til systemet. Svakhetene er rettet i versjon 3.4.5.

Les mer:

TrustWave Blog

Joomla

 

NorSIS anbefaler:

  • Oppdater i henhold til leverandørens anbefalinger.
  • Rettelser for kritiske svakheter bør iverksettes umiddelbart

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.