Oppdatering til en rekke Apple-produkter


Apple har sluppet nye sikkerhetsoppdateringer for QuickTime, Safari, MAC EFI, OS X Yosmite og iOS.

US-CERT melder om en rekke viktige oppdateringer på flere Apples produkter. Oppdateringene gjelder både for Windows, OS X og iOS. Årsaken til disse oppdateringene er at noen av de nå fiksede sårbarhetene gjør det mulig for en trusselaktør å skaffe seg utvidede rettigheter eller krasje applikasjonen.

 

NorSIS anbefaler:

Oppdater i henhold til leverandørens anbefalinger.

Les mer:

US-CERT

Apple security updates

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.