Oppdatering fra Mozilla


Ny oppdatering fra Mozilla

Mozilla har sluppet en ny sikkerhetsoppdatering denne uke som retter flere sårbarheter i Firefox, Firefox ESR, SeaMonkey, og Thunderbird. Utnyttelse av disse sårbarhetene kan tillate en ekstern angriper å ta kontroll over det berørte systemet.

Tilgjengelig oppdateringer:

Firefox 35
Firefox ESR 31.4
SeaMonkey 2.32
Thunderbird 31.4

Brukere og administratorer oppfordres til å gjøre de nødvendige oppdateringer.

Mer informasjon her