Oppdatering av programmer


Feil og sårbarheter finnes i alle programmer. Når de avdekkes kan hackere utnytte de til å angripe din PC.

Secunia har hjelpeverktøy som holder oversikt over hvilke programmer din PC (gjelder Microsoft) har og om de er oppdaterte. Secunia har laget en status for alle som benytter verktøyet i Norge for 1. kvartal 2013. Den viser at av de norske brukerne:

  • har vi i gjennomsnitt 69 programmer installert fra 22 ulike leverandører
  • 27 av disse programmene er fra Microsoft
  • 42 av programmene er fra andre leverandører
  • 8,6 % av brukerne av verktøyet har ikke oppdatert operativsystemet (Windows)
  • 6,2 % av programmene er ikke oppdaterte
  • 3,4 % av programmene vedlikeholdes ikke lenger av leverandøren

Mange PC-er har også installert programmer som ikke lenger vedlikeholdes av leverandøren. Disse bør avinstalleres, da de ofte er sårbare. Dette gjelder blant annet: Microsoft Removal Tool, Adobe Schockwave Player 10.x, Microsoft Office PowerPoint Viewer 2003, Google Earth 5.x, Mozilla Firefox 16.x.

NorSIS antar at eiere av PC-er som benytter seg av sikkerhetsverktøy, som bistår med å oppdatere programmene, trolig er bedre oppdatert enn andre.

NorSIS anbefaler

  • Oppdater alle programmer alltid.
  • Når det er mulig, bruk automatisk oppdatering. Ta deg tid til å gjennomføre disse oppdateringene.
  • Avinstaller programmer som ikke lenger vedlikeholdes av leverandøren.
  • Bruk et sikkerhetsverktøy til å bistå deg i å holde oversikt over hvilke programmer som må oppdateres. En oversikt over noen av disse finne på under Sikkerhetsverktøy (sårbarhetssjekk) på NorSIS.

Les mer

Kvartalsrapport fra Secunia

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.