Oppdater Microsoft og Adobe


Både Microsoft og Adobe har kommet med oppdateringer. Det er viktig å oppdatere disse.

Microsoft sine oppdateringer retter sårbarheter i Exchange, Windows, Internet Explorer og Office, som inkluderer Word. Totalt er det 20 sårbarheter som blir rettet, og noen av disse er vurdert som kritiske. Den mest alvorlige sårbarheten vil kunne la en ekstern angriper kjøre kode på datamaskinen hvis en bruker ser på en spesifikk  nettside med Internet Explorer. Om en angriper  utnytter denne sårbarheten ville han få  samme rettigheter som brukeren.

Adobe har også kommet med oppdateringer som retter mange sårbarheter i programmene Flash, Reader, Acrobat og ColdFusion.

Utnyttelse av disse sårbarhetene kan også gi en ekstern angriper mulighet til å ta over din datamaskin.  Les mer om sårbarhetene hos Adobe – FlashPlayerReader og ColdFusion.

NorSIS anbefaler

  • Innstaller oppdateringene fra Microsoft og Adobe
  • Sjekk samtidig om det er andre oppdateringer som også bør gjennomføres. Det finnes verktøy som kan bistå deg med å søke gjennom datamaskinen for å finne programmer som ikke er oppdatert. Les mer om sikkerhetsverktøy.

Les mer

Hos Microsoft

Hos Adobe for FlashPlayerReader og ColdFusion.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.