Oppdater alle programmer


Både Microsoft, Adobe og Mozilla har kommet med oppdateringer til sine programmer.

Flere leverandører kommer nå med oppdateringer til omtrent samme tid. Andre uke i måneden er derfor en god anledning til å sjekke om det er oppdateringer til programmene og operativsystemene du eller virksomheten bruker. Oppdateringene nevnt her er rettelser av programmer som det er sikkerhetsproblemer med. Å gjennomføre oppdateringene vil redusere sannsynlighetene for at datamaskinene f eks får virus.

Microsoft

Microsoft kommer med oppdateringer andre tirsdag hver måned. Microsoft har 14 oppdateringer for august. Det er viktig å gjennomføre oppdateringen slik at ikke uvedkommende kan få tilgang til datamaskinen. Oppdateringen gjelder for Microsoft Windows,  .NET Framework, Office, Lync,  Silverlight, Microsoft Server Software, Microsoft Edge. De mest kritiske oppdateringene gjelder for Microsoft Office og nettleseren  Edge.

Adobe Flash Player

Adobe har kommet med oppdatering til  Flash Player for Windows, Mac og Linux. Denne oppdateringen retter en svakhet som Adobe beskriver at kan utnyttes av angripere.

Mozilla

Mozilla har rettet flere sårbarheter til Firefox, Firefox ESR, and Firefox OS. Sårbarhetene som rettes kan utnyttes og gjøre at en angriper kan ta kontroll over et sårbart system.

NorSIS anbefaler

  • Oppdater alle programmer etter anbefaling fra leverandøren.
  • Sjekk også programmer du ikke får informasjon om oppdatering av. Installer gjerne et program som kan sjekke om det er aktuelle oppdateringer. Et eksempel er programmet PSI fra Secunia.
  • Gjennomfør oppdateringer på alle datamaskinene i virksomheten og i familien.
  • Hjelp gjerne venner og familie med å holde programmene på datamskinen oppdatert.

Les mer

Microsoft

Adobe