Digitalt grenseforsvar


Seniorrådgiver Bjarte Malmedal i NorSIS har skrevet en kronikk om digitalt grenseforsvar

Lysne II utvalget leverte nylig sin anbefaling om et digitalt grenseforsvar. Kort fortalt går dette ut på å la våre sikkerhetsmyndigheter få overvåke all datatrafikk som passerer inn og ut av Norge. Hensikten er å oppdage alvorlige trusler mot Norge og norske interesser, som for eksempel terrorisme og alvorlige cyberangrep.

Utvalget setter noen tydelige begrensninger på hva et slikt digitalt grenseforsvar skal kunne brukes til, og som forventet sees det opp imot personvern og hvor inngripende en slik overvåking vil være for den enkelte.

NorSIS mener at utvalgets anbefaling er svært grundig, men at utvalget ikke godt nok har drøftet den potensielle nytten et digitalt grenseforsvar kan ha. Norge er i en omfattende digital omstilling, og vi må erkjenne at hele nasjonen må ha økt beskyttelse dersom vi skal lykkes med omstillingen. Det er ikke nok at kun de hemmelige tjenestene, og noen få utvalgte eiere av kritisk infrastruktur, får ta del i informasjon om nye digitale trusler. NorSIS mener at myndighetene her må tenke nytt omkring åpenhet og samarbeid dersom vi skal lykkes.

Seniorrådgiver Bjarte Malmedal i NorSIS skrev derfor en kronikk som nylig ble publisert på NRK Ytring.

Les kronikken her: https://www.nrk.no/ytring/nyttig-overvaking-1.13131251