Økt risiko, flere dataangrep og stort skadepotensiale


Nasjonal sikkerhetsmyndighet presenterte rapporten Risiko 2015 denne uke.

Risiko 2015 ble lagt frem under Sikkerhetskonferansen som denne uke samlet mer enn 700 deltakere i Oslo. Målet med rapporten er at beslutningstakere både i offentlig og privat sektor skal få et bedre grunnlag til å redusere risiko for egen virksomhet og for samfunnet.

Risikoen for at sentrale kritiske funksjoner, samfunnsviktig infrastruktur, skjermingsverdig informasjon og mennesker blir rammet av spionasje, sabotasje, terror og andre alvorlige handlinger er økende, skriver Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) i sin årlige rapport. Samtidig håndterte NSM flere alvorlige dataangrep enn noen gang i 2014.

-Utviklingen skyldes en rekke faktorer, fra mangelfull sikring og teknologisk utvikling, til sikkerhetspolitiske endringer og nye trusler. Etterretningstrusselen mot Norge, blant annet gjennom dataangrep er økende. Vi har avdekket flere alvorlige sårbarheter i norske datasystemer i løpet av året som gikk, sier direktør Kjetil Nilsen i NSM.

NSM vurderer at risikoen for spesielt digital spionasje mot norske verdier er høy. NSM håndterte i fjor 88 alvorlige dataangrep, en økning fra 51 i 2013. De fleste av disse handlet om forsøk på spionasje mot norsk næringsliv og offentlige interesser.

Rapporten kan lastes ned her.

Kilde: Nasjonal sikkerhetsmyndighet.