Økt innsats mot hatefulle ytringer


Regjeringens strategi mot hatefulle ytringer lansert

For første gang samler en norsk regjering innsatsen mot hatefulle ytringer i en egen strategi. I strategien finnes viktige tiltak rettet mot politiets innsats, en økt innsats på forskning og flere møteplasser. I tillegg er det tiltak for barn og unge, arbeidslivet og for mediesektoren.

Ytringsfriheten står sterkt i Norge og vi må tåle en skarpt formulert debatt. Samtidig vet vi at mange vegrer seg for å delta i den offentlige samtalen fordi de har blitt møtt med hets og hatefulle ytringer. Det gjør at debatten blir fattigere og det er et tap for demokratiet, sier statsminister Erna Solberg.

Strategien inneholder 23 tiltak på seks innsatsområder: kunnskap, rettssystemet, mediesektoren, barn og unge, møteplasser og arbeidslivet.

Ett av de viktige målene i strategien er å legge til rette for møteplasser der barn, unge og voksne kan diskutere, være uenige og ha ulike standpunkter uten å trakassere eller bruke hatefulle ytringer.

Barn og unge er et prioritert område i strategien. Innsatsen mot hatefulle ytringer blant barn og unge, henger nøye sammen med innsatsen mot mobbing og diskriminering, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne.

Det er lite kunnskap om konsekvensene hatefulle ytringer gir for den enkelte og vi vet lite om omfanget. God kunnskap er avgjørende for å sette inn målrettede tiltak. Derfor retter regjeringen innsatsen mot blant annet økt kunnskap om hatefulle ytringer mot personer med funksjonsnedsettelse, om omfanget av hatefulle ytringer og hatkriminalitet på nett og hvordan man kan øke kunnskapen om antisemittisme og gruppebaserte fordommer i skolen.

Det er viktig at politiet har god kunnskap og kompetanse. Bosted skal ikke ha betydning for hvordan hatkriminalitet forebygges og etterforskes. Derfor vil regjeringen styrke innsatsen på dette området i alle landets 12 politidistrikter. Politiet skal også offentliggjøre statistikk om ulovlige hatefulle ytringer.

 

Formålet med strategien er:

  • Arbeide for at alle kan delta i den offentlig debatten og bevege seg fritt i det offentlige rom uten å bli utsatt for hatefulle ytringer.
  • Arbeide aktivt for å skape arenaer for dialog, toleranse og bevissthet om konsekvensene av hatefulle ytringer.
  • Inkludere arbeidet mot hatefulle ytringer i arbeidslivet og i skole og utdanning.
  • Legge til rette for at hatefulle ytringer, i større grad enn i dag, avdekkes, etterforskes og fremmes for domstolene eller annen relevant instans.

Les og last ned strategien her

Kilde: Regjeringen

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.