Økt cyberkriminalitet, mer salg av falske produkter og svindel med korona-virus


Mens salget av falskt beskyttelsesutstyr mot korona har økt kraftig, selges koronasvindelprogrammer på det mørke nettet med rabatt. Dette går frem i en fersk rapport fra Europol om koronarelatert kriminalitet i Europa.

«De kriminelle har raskt benyttet seg av muligheten til å utnytte krisen ved å tilpasse sine operasjoner eller utvikle nye kriminelle aktiviteter,» konkluderes det med i rapporten som er bygd på informasjon som Europol får fra alle EUs medlemsland.

Slik får du en tryggere digital hverdag med koronatiltakene

Her er noen av funnene deres:

  • Antallet cyberangrep er stort og er forventet å øke ytterligere. Kriminelle har brukt koronavirusutbruddet til å utføre flere angrep som bygger på sosial manipulasjon, spesielt phishing e-postkampanjer og mer målrettede angrep som Business e-mail compromise. Phishingkampanjene sprer ondsinnet programvare som løsepengevirus. 
  • Pandemien har også påvirket handelen som skjer på det såkalte mørkenettet. Her tilbys det nå svindelprogramvare, som knyttes til korona, til nedsatte priser.
  • Det er også en kraftig økning i salget av kopiprodukter eller produkter med dårligere kvalitet. Det er spesielt stor etterspørsel etter forskjellige typer helserelaterte og hygieneprodukter (masker, hansker, rengjørings og sanitærprodukter og legemidler).
  • «Tilbudet om kopiprodukter og produkter med dårligere kvalitet vil fortsette å øke, spesielt på nett. Det er en risiko for at de kriminelle vil fortsette å utnytte mangelen på enkelte hverdagsvarer.»

Råd for å unngå å bli «koronasvindlet»

NorSIS har sammen med Næringslivets Sikkerhetsråd utarbeidet flere enkle råd og tips til hvordan enkeltpersoner og virksomheter kan sikre seg mot de vanligste koronarelaterte svindelforsøkene. 

Her kan du blant annet få 10 enkle tips som hjelper deg å avsløre svindel,eller informasjon om hvorfor du ikke bør bruke privat PC og mobilutstyr på hjemmekontoret.