Økt bruk av biometri


 

Biometri er et område der teknologien kan hjelpe med å styrke og forenkle vår evne til å identifisere mennesker. Biometri er målbare, fysiske kjennetegn eller personlige adferds trekk, som kan brukes til å gjenkjenne identitet, eller verifisere den påståtte identitet til en person som er registrert med biometriske data.

The New York Times melder nå om at National Security Agency ( NSA ) i 2010 hadde et teknisk gjennombrudd, da de sammenlignet bilder i en NSA-database som kalles for Pinwale, med bilder i USAs sentrale database over terrorister, kjent som Tide. Denne erfaringen la grunnlaget for økt bruk av ansiktsgjenkjenning, gjerne kombinert med andre typer persondata.

Bygger ansiktsdatabase

NSA ønsker nå å få tilgang til iris-skanning gjennom overvåkningsprogrammer for telefoni og e-post. Bildene brukes til identifisering av personer, sammen med andre biometriske data som fingeravtrykk. Jo flere bilder man har av identifiserte personer, desto enklere er det for systemene å gjenkjenne personer på nye bilder, selv om disse til en viss grad har endret utseende.

Norwegian Information Security laboratory                    

I Norge forskes det på biometri blant annet ved Norwegian Information Security laboratory” ved Høyskolen i Gjøvik. Flere aktører både innen næringsliv og det offentlige i Norge ser nå på de teknologiske mulighetene via biometri, samt de etiske utfordringene ved å bruke ditt DNA som ID.

Kilder og mer informasjon om biometri finner du her:

The New York Times

Norwegian Information Security laboratory

Digi.no

Nasjonalt ID – senter

Datatilsynet

National Security Agency