Økning i ID-tyverier


Den årlige undersøkelsen om omfanget av ID-tyveri viser en økning fra 3,2 % til 3,9 %

NorSIS gjennomfører årlig en undersøkelse om omfanget av identitetstyveri i Norge i samarbeid med Skatteetaten.

Undersøkelsen som er gjennomført av Respons Analyse viser en liten økning fra 3,2 % i 2014 til 3,9 % i 2015. Endringen er såpass liten at den ikke er statistisk signifikant. Uansett er over 3 % av den voksne befolkningen mange personer. Omfanget tilsvarer over 150 000 personer som har opplevd at noen har brukt deres identitet til å begå straffbare handlinger. De fikk følgende definisjon lest opp før spørsmålet:

– Identitetskrenkelse er uberettiget bruk av både stjålet og fiktiv identitet, med forsett om å oppnå en økonomisk vinning for seg selv eller andre, eller å påføre tap eller ulempe for andre.

Sakene vi har sett de siste årene har vært grovere og det har vært mange ofre involvert i mange saker som har vært i rettsvesenet.

Næringslivet må forstå viktigheten av en god ID-kontroll

NorSIS har tidligere etterspurt tiltak fra myndighetene. Det er meget positivt at det nå er bevilget midler til Folkeregisterprogrammet som som skal fornye registeret, øke kvaliteten på innholdet og få på plass gode rutiner for registrering av så korrekte data som mulig.

Du kan lese mer om Folkeregisterprogrammet her.

Videre har Justisdepartementet bevilget midler til IDeALT-programmet som har ansvar for ID-utstedelse som pass og ID-kort, ID-kontroll på grensen og på territoriet, og teknisk og taktisk ID-kriminalitet. Begge disse programmene har tatt identitetstyveri på alvor og programlederne har vært premissgivere til konferansen  IDentitet 2016 som NorSIS arrangerer denne uken.

Videre viser vår undersøkelse at befolkningen ønsker å sikre sin egen identitet. 88 % svarer JA på spørsmålet:

– Er du villig til å møte opp personlig for å hente nye identitetsdokumenter som pass, førerkort, bankkort med bilde etc. for å sikre din egen identitet

Det som gjenstår nå er at næringslivet får bedre rutiner for kontroll av identitet ved all inngåelse av avtaler, herunder lån, kreditt, abonnement og tilsvarende. Vi bruker stadig mer digitale identiteter. Da blir det enda viktigere at den første kontrollen gjøres skikkelig. Den beste måten å knytte en fysisk person til en identitet er ved bruk av biometri. Vi stilte befolkningen følgende spørsmål:

– Er du positiv eller negativ til å benytte biometri som for eksempel fingeravtrykk for å bekrefte din identitet?

Hele 78 % er positive til dette.

Når myndighetene er godt i gang og befolkningen ønsker å sikre sin identitet, da er det på tide at næringslivet tar dette på alvor og iverksetter tiltak som sikrer bedre at de samhandler med rette person.

NorSIS anbefaler

Norsk næringsliv anbefales å gjennomføre testen vår, Sikker ID. Klikk her, eller på bildet under.

SIKKER-ID_u_bakgrunn_NY

For nærmere spørsmål om undersøkelsen og ID-tyveriprosjektet til NorSIS, kontakt prosjektleder, Christian Meyer, christian @ norsis.no