Øk bevisstheten om cybertrusler: European Cybersecurity Month 2021


I dag starter EUs 9. årlige sikkerhetsmåned (European Cybersecurity Month, ECSM), som fremmer digital sikkerhet i befolkningen.

*Dette er en pressemelding fra Europakommisjonen og ENISA om den europeiske sikkerhetsmåneden 

 

Den årlige kampanjen for digital sikkerhet er koordinert av European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) og støttes av EU-kommisjonen, EUs medlemsstater, Europol, European Central Bank, European Free Trade Association (EFTA) og mer enn 300 partnere fra offentlig og privat sektor. Den månedslange kampanjen fremmer oppdaterte anbefalinger om cybersikkerhet for å bygge tillit til nettjenester og hjelper innbyggerne med å beskytte sine data på nettet.

 

«Cyberangrep utsetter virksomhetene våre, vår kritiske infrastruktur, dataene våre og demokratiets funksjon for fare. Cyberkriminelle utnytter selv den minste sårbarhet i vårt digitale miljø. Kampanjen European Cybersecurity Month tar sikte på å hjelpe alle med å tilegne seg de nødvendige ferdighetene for å beskytte seg selv mot cybertrusler. Kampanjens motto “Think Before U Click” er mer relevant enn noensinne “, sier Den Europeisk visepresident for Promoting our European Way of Life, Margaritis Schinas.

 

Administrerende direktør for EU Agency for Cybersecurity, Juhan Lepassaar sier: “Den europeiske sikkerhetsmånedskampanjen i år bringer EU-borgere informasjonen de trenger i hverdagen, og gir tips for å beskytte seg mot cybertrusler. Medlemsstater og EU -institusjoner samles nå for å øke bevisstheten om disse truslene og bygge et pålitelig og digitalisert Europa.”

 

COVID-19-pandemien har understreket viktigheten av cybersikkerhet. Nå, mer enn noen gang, er kunnskap om digital sikkerhet nøkkelen til å få innbyggerne til å identifisere risiko og reagere effektivt på cybertrusler.

 

Hvert år, gjennom hele oktober, samler den europeiske sikkerhetsmåneden (ECSM) EU-borgere, medlemsstater, EU-kommisjonen, EU-organer og statlige organisasjoner, privat sektor og akademia, for å fremme sunne nettvaner under mottoet ‘Think Before U Click’ . Nettbaserte aktiviteter, inkludert opplæring, konferanser, konkurranser, presentasjoner og nasjonale kampanjer, arrangeres over hele Europa, med et mål: Å øke bevisstheten om digitale trusler og risiko, og tiltakene vi kan møte dem med.

 

Årets ESCM-kampanje vil igjen ta opp sikkerhetsutfordringer rundt digitalisering av hverdagen, som ble kraftig fremskyndet av COVID-19-pandemien. Kampanjen i 2021 oppmuntrer folk til å ‘Tenke før du klikker’, og presenterer to temaer for cybersikkerhet for å hjelpe EU-borgere med å gjenkjenne og forberede seg på cybertrusler.

Det første temaet, «Vær sikker hjemme», handler om forebygging, å gi tips om hvordan man kan forbli cybersikker når man handler, kommuniserer, jobber eller studerer via nettet. Det vil bli gitt råd om god cyberhygiene.

Det andre temaet, “Digital førstehjelp” gir retningslinjer for hva du skal gjøre dersom du opplever en cyberhendelse. Målet med dette temaet er å øke bevisstheten om de vanligste digitale truslene og gi råd om hvordan man skal reagere i tilfelle man blir offer for nettsvindel, kredittkortet og/eller bankkontoen blir kompromittert, eller konto i sosiale medier blir hacket. Virkelige historier om ofre vil bli delt i form av intervjuer og videoer.

 

I år slår ECSM seg sammen med European Cybersecurity Challenge (ECSC). Vinnerteamet av ECSC 2021 vil være ambassadørene for årets ECSM-kampanje.

Det offisielle nettstedet til ECSM-kampanjen er cybersecuritymonth.eu. Nettstedet fungerer som et “knutepunkt” for informasjon om cybersikkerhet og inkluderer en side for å registrere aktiviteter knyttet til bevisstgjøring som er åpent for publikum, i tillegg til dedikert kampanjemateriale fra hvert land på hvert lokale språk (alle 24 offisielle EU-språk er representert). Der kan også de visuelle retningslinjene for kampanjen lastes ned. ECSM har også en quiz om cybersikkerhet der publikum kan teste kunnskapene sine, samt et interaktivt kart over deltakende land, som gir informasjon om tilgjengelige tjenester i hvert land for å rapportere og få råd når en blir offer for cyberangrep.

 

Om European Cybersecurity Month (ECSM)

Den europeiske cybersikkerhetsmåneden (ECSM) er EUs årlige kampanje dedikert til å fremme cybersikkerhet blant innbyggere og organisasjoner, og for å gi oppdatert digital sikkerhetsinformasjon gjennom bevisstgjøring og deling av god praksis. Hvert år, gjennom hele oktober, finner hundrevis av aktiviteter sted i hele Europa, inkludert konferanser, workshops, øvelser, webinarer, presentasjoner, nettquizer og mer, for å bidra til at innbyggerne kan lære mer om hvordan de kan beskytte seg selv på nettet. ECSM koordineres av European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) og støttes av Europakommisjonen, Europol, Den europeiske sentralbanken, EUs medlemsstater, EFTA-land og mer enn 300 partnere (regjeringer, universiteter, tenketanker, frivillige organisasjoner, profesjonelle foreninger, private virksomheter) fra Europa og utenfor. Besøk cybersecuritymonth.eu/ @CyberSecMonth.

 

Om ECSM 2021

ECSM 2021 -kampanjen vil fortsette med det samme slagordet som i fjor, ‘Think Before U Click!’ Med hashtag #ThinkB4UClick. Slagordet ‘Cybersecurity is a Shared Responsibility’ vil også bli med i 2021.

“Tenk før du klikker”

Følg ECSM -kampanjen på Twitter @CyberSecMonth med hashtags #CyberSecMonth og #ThinkB4Uclick, og på Facebook @CyberSecMonthEU

Mer informasjon om ECSM finner du på cybersecuritymonth.eu

 

Du kan lese om Nasjonale sikkerhetsmåneden i Norge på sikkert.no