Nytt utpressingsvirus oppdaget


Lokker deg til å infisere andre.

De fleste utpressingsvirus ber om penger for å dekryptere filene som den har kryptert når den blir installert på systemet. MalwareHunterTeam har funnet et nytt virus som gir deg to muligheter om du blir infisert. Enten betaler du penger, eller så kan du få to andre brukere infisert ved å gi dem en link.

Den sistnevnte muligheten er ny, og utpressingsviruset sier videre at om to brukere blir infisert og betaler utpressingspengene som de blir spurt om, vil du få en gratis dekrypteringsnøkkel.

Vær obs på at det å infisere andre er ulovlig. Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) skriver i et blogginnlegg at man kan være “strafferettslig ansvarlig for forsettlig (og i egen vinnings hensikt) sende skadevare på den måten som det legges opp til her”.

I tillegg til dette, vil viruset også sjekke hvor mange ganger du har tastet inn feil nøkkel. Om du taster inn feil nøkkel flere enn 4 ganger vil viruset begynne å slette filene dine i tillegg.

Da MalwareHunterTeam fant viruset var det fortsatt under utvikling, og det er fortsatt ikke registrert brukt i angrep. Det er likevel svært alvorlig dersom denne praksisen skulle bli en trend innen utpressingsvirus.

Kilder

Bleepingcomputer: New Scheme: Spread Popcorn Time Ransomware, get chance of free Decryption Key

NSM Sikkerhetsbloggen: Hva skal man med fiender når man har gode venner?

Se også våre veiledninger på NettVett.no for relevante råd.