Nytt skjema for forenklet anmeldelse av datakriminalitet


Anmeldelse av datakriminalitet er viktig for å kunne bekjempe og forebygge.

Anmeldelse av datakriminalitet er svært viktig for samfunnet som helhet for bedre å kunne bekjempe, forebygge og få et riktig bilde av utbredelsen. NettVett.no har derfor utformet en veiledning tilpasset Politiets nye forenklede anmeldelse av datakriminalitet.

Datakriminalitet kan ramme ulikt både i tid, omfang og med ulike konsekvenser for ofrene. Fremgangsmåten er også ulik og gjerningspersonen kan sitte hvor som helst i verden – eller i samme land og by. Digitaliseringen gjør også kriminaliteten grenseløs, noe som medfører at norsk politi har et godt samarbeid med tilsvarende myndigheter internasjonalt, samt med Europol / Ec3.

Kripos anbefaler alle å anmelde både kriminalitet og forsøk på kriminalitet. Også de sakene som blir henlagt er av betydning og blir brukt til å gi et samlet helhetsbildet og erfaringsgrunnlag knyttet til bekjempelse av datakriminalitet.

 

Hvordan anmelde datakriminalitet?

En anmeldelse bør inneholde en beskrivelse av hva som har skjedd og når. Selv om det kan være utfordrende å beskrive hva slags datakriminalitet man er utsatt for, er det svært nyttig om anmeldelsen inkluderer nøkkelord som tjenestenekt, ddos, kryptering, utpressing, virus, trojaner og datainnbrudd. Dette gjør det enklere å raskt koble inn de relevante fagmiljøene i etterforskningen.

Hva slags informasjon som er nødvendig for å oppklare datakriminalitet varierer, men svært ofte er logger for aktivitet på nettverk og datamaskiner sentralt. Å ha denne informasjonen tilgjengelig for etterforskningen er derfor svært viktig.

Signerte anmeldelser kan sendes elektronisk til e-postmottaket til lokalt politidistrikt. En oversikt over disse finnes her.

 

Typer datakriminalitet:

Skadeverk på datamaskiner

  • Løsepengevirus (filer blir kryptert med krav om betaling)
  • Tjenestenektangrep, DDOS (store mengder datatrafikk som prøver å gjøre nettsider utilgjengelige for vanlige brukere)

Bedragerier

  • Nettbankbedragerier
  • Forsøk på å urettmessig få tak i informasjon (phishing)

Innbrudd i datasystemer

  • Gjetting av passord
  • Utnyttelse av sårbarheter i programvare
  • Infiserte vedlegg i e-post

Les veiledning på NettVett.no om forenklet anmeldelse av datakriminalitet. 

 

Kilde:

Politiet – KRIPOS

Politiets nettpatrulje – KRIPOS