Nytt senter mot dataangrep er etablert


Sikkerhetstjenestene skjerper innsatsen mot digitale trusler

Digi.no melder at et nytt koordinerende senter mot digitale trusler er operativt fra fredag denne uke. Det kunngjorde forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) under åpningen av sikkerhetskonferansen i Oslo kongressenter i dag.

Sikkerhetsutfordringene blir flere og mer komplekse. Det digitale rom brukes aktivt og i stadig større omfang til etterretning, sabotasje og påvirkning, sa Søreide, som la til at det hver dag avverges digitale angrep mot norske bedrifter og offentlige etater.

Cyberkoordineringssenteret er omtalt i statsbudsjettet for inneværende år. Der heter det at senteret skal etableres i et samarbeid mellom Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og E-tjenesten. Kripos blir også en del av samarbeidet, som har som uttalt mål å styrke evnen til å motvirke truslene i det digitale rom.

Søreide fortalte videre at regjeringens forslag til ny sikkerhetslov vil komme i løpet av våren. Den skal være bedre tilpasset dagens trusselbilde knyttet til terror, spionasje og sabotasje.

Regjeringen holder i tillegg på med å følge opp Lysne I- og Lysne II-rapportene som griper rett inn i dette arbeidet, sa forsvarsministeren til de rundt 700 deltakerne på NSMs årlige sikkerhetskonferanse.

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) fortalte i sitt innlegg om stortingsmeldingen om digital sikkerhet som skal komme i løpet av året.

Meldingen vil vektlegge utvalgte områder, synliggjøre sentrale utviklingstrekk og angi en klar strategisk retning, sa han.

Direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) Kjetil Nilsen, advarte blant annet mot en utvikling der mindre bedrifter utnyttes som brohode ved angrep mot viktigere instanser.

I sitt innlegg pekte NSM-direktør Kjetil Nilsen blant annet på at relativt små bedrifter nå er blitt mål for aktører med store ressurser. Da i betydningen at de utnyttes som mellomledd i videre angrep mot annen virksomhet med større verdier på spill.

Utviklingen vi har sett den siste tiden er at en angriper søker å finne et brohode. Det finner de hos virksomheter som verken selv eller samfunnet oppfatter som særlig betydningsfulle. Det er ingen som reagerer hvis e-post eller kommunikasjonen kommer fra en velrennomert liten norsk virksomhet. Da reises ikke forsvarsverket hos de som oppfatter seg som mer utsatt, mente Nilsen.

Dette er ifølge ham en krevende utvikling, som vil kreve økt bevissthet, og en erkjennelse også hos mindre virksomheter om at de er del av en helhet.

 

Kilde: Digi.no

Rapporten Risiko 2017 fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) kan lastes ned her.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.