Nytt løsepengevirus


Enda et løsepengevirus, TorrentLocker, herjer nå på Internett. Vær i forkant og ta sikkerhetskopi.Løsepengevirus eller «ransomware» er et virus som krypterer mange filer på datamaskinen og dermes gjør de utilgjengelige for deg som eier uten et passord. Denne siste versjonen, kallt TorrentLocker bruker også en sterk og profesjonell krypteringsalgoritme (AES), som i prinsippet gjør det umulig å få tilbake filene uten riktig passord.

For å sikre seg mot slike virus er det aller viktigste man kan gjøre å forebeygge problemet, ved å ha en god sikkerhetskopi av filene.

Dersom du allerede er utsatt for et slikt virus har CERT i Sverige forslag til veiledninger som kan bistå deg. Det er ikke alltid lett å få slike løsninger til å virke, så i mange tilfeller er det enklest å gå tilbake til en sikkerhetskopi, som er virusfri.

NorSIS anbefaler

  • Ikke betal for å få passord. Dette er svindel og det er ikke sikkert du mottar passordet.
  • Ta sikkerhetskopi jevnlig av alle viktige filer, data og bilder på datamaskinen
  • Oppbevar sikkerhetskopien på et sted som ikke er koplet til datamaskinen eller et annet sted der den kan bli virusinfisert. Bruk f eks en ekstern disk og oppbevar denne på et sikkert sted, gjerne et annet sted enn datamaskinen normalt er, så er du også sikret mot farer som f eks brann eller tyveri.
  • Oppdater alle programmer på datamaskinen din for å reduserer sannsynligheten for virus. Det finnes verktøy som kan hjelpe deg å sørge for at alle programmer er oppdatert. Det er ikke alle programmer som oppdateres automatisk.
  • Sørg for å ha et oppdatert antivirusprogram på datamaskinen.

Les mer

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.