Nye automatiske strømmålere i 2019


Nettselskapene er enige i at dette kan utgjøre en risiko.

Teknisk Ukeblad skriver at innen 2019 skal alle norske husstander ha fått installert en ny automatisk strømmåler. Måleren skal lese av strømforbruket hver time, og gi husholdningene mer nøyaktig informasjon om eget forbruk, mens informasjonen skal lagres i en nasjonal database.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gjennomført den første offisielle undersøkelsen blant alle norske nettselskap, som er ansvarlige for utrullingen av avanserte måle- og styringssystemer (AMS) innen 1. januar 2019.

Den ferske statusrapporten tar blant annet for seg hvordan nettselskapene vurderer datasikkerheten under hele AMS-utrullingen. Undersøkelsen viser at majoriteten av norske nettselskap mener det er middels eller stor risiko for misbruk av data fra strømmålinger hos den enkelte husstand, gjennom hacking, uønsket tilgang til styrefunksjoner eller generell misbruk av måledata.

AMS-brytere gjør nettselskap i stand til å koble ut strømmen til en husstand uten at de må rykke ut til adressen, såkalt fjernutkobling. NVE følger med på utrullingen av automatiske strømmålere i Sverige og Finland. Ifølge Kvalvåg har energimyndighetene i disse landene så langt ikke meldt om tilsvarende hendelser. Men Kvalvåg forteller at manipulering av målerdata er avdekket både i USA og enkelte steder i Europa.

– Hvis datasikkerheten ikke håndteres forsvarlig, og aktører får urettmessig tilgang til måledata, kan en se for seg en rekke uheldige scenarier. Derfor er vi svært opptatt av IKT-sikkerheten, informasjonen skal krypteres fra ende til ende, sier seksjonssjef Heidi Kvalvåg i NVE.

NVE-rapporten avdekker også at majoriteten av norske nettselskap mener det er risiko for at manglende kompetanse og interne ressurser vil bremse eller påvirke AMS-arbeidet. Hele 55 nettselskap mener risikoen er moderat, mens 11 selskap mener risikoen er stor. Bare 15 selskap mener risikoen er liten.

Kvalvåg setter funnet i sammenheng med manglende IKT-kunnskap internt i nettselskapene. Hun forteller at enkelte nettsjefer sammenligner AMS-utrullingen med det å skulle opprette en egen telekomvirksomhet i nettselskapet.

– Nettselskapene er dyktige på å drive strømnettet, men nå skal de i tillegg etablere kommunikasjonsnettverk ut til alle kundene. Automatiske strømmålere forutsetter avansert IKT-kunnskap, og det er et nytt felt for mange, sier Kvalvåg – og supplerer:

– Økt bruk av IKT innebærer nye utfordringer, men første del er å erkjenne at ny kunnskap trengs. Det er det viktig for oss at nettselskapene gjør, sier Kvalvåg.

Kilde: Teknisk Ukeblad ved journalist Jannicke Nilsen. Les artikkelen i sin helhet her.